Service Desk Onderhoud

Pro VVE Beheer

De afdeling SDO (Service Desk Onderhoud) van Pro VVE Beheer is verantwoordelijk voor het afhandelen van onderhoudsklachten en reparatieverzoeken.

Pro VVE Beheer
Postbus 12636
1100 AP Amsterdam

Heeft u een onderhoudsklacht of reparatieverzoek dan verzoeken wij u het bericht te mailen naar:
onderhoud@provvebeheer.nl
U kunt uw klacht ook doorbellen naar de afdeling SDO (Service Desk Onderhoud)
Tel. 020-398 77 77

De afdeling SDO is telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur. Van een onderhoudsklacht of reparatieverzoek maakt Pro VVE een opdracht tot inspectie bij de meest voor de hand liggende aannemer. Als de reparatiekosten lager uitvallen dan € 325,- kan de aannemer tot reparatie overgaan zonder offerte. Voor bedragen vanaf € 325,- is een offerte vereist die door het bestuur goedgekeurd moet worden voordat tot uitvoering overgegaan kan worden. De bewoner ontvangt een kopie van de opdrachtbon zodat zichtbaar is dat een aannemer is ingeschakeld. De aannemer neemt contact op met de bewoner voor een inspectie of reparatieafspraak. Blijft dit contactmoment te lang uit, neem dan contact op met de afdeling SDO.

Uitsluitend gemeenschappelijke gedeelten vallen onder de verantwoordelijkheid van de VVE. Indien blijkt dat een reparatie het privé gedeelte van de bewoner betreft, is het aan de bewoner om over het overgaan tot uitvoering te beslissen. De kosten zijn dan uiteraard voor de bewoner.

Alle coördinatie en communicatie over onderhoudsklachten, reparatieverzoeken, werk in uitvoering loopt via de afdeling SDO.
U kunt ook bij de afdeling SDO terecht voor klachten over buren die zich niet aan de VVE regels houden.